OVER ONS

Wie zijn wij/Wat doen wij

De Streek op Tafel is een platform dat een netwerk van boeren, makers, winkels, restaurants, inwoners, organisaties en bedrijven samenbrengt die aan een ecologisch, economisch en sociaal voedsellandschap werken. We bieden overzicht van wie, wat waar doet. We vergroten de zichtbaarheid van individuele initiatiefnemers, hun praktijken en producten. We verbinden de lokale voedselketen met de inwoners. We bieden initiatiefnemers de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen, hoe zij onderdeel uitmaken van, en bijdragen aan de transitie naar een regionaal voedsellandschap. We stimuleren verbindingen tussen initiatiefnemers om kennis uit te wisselen en samenwerkingen op te zetten. We zijn een aanspreekpunt voor iedereen met vragen en ideeën over voedselinitiatieven. We bieden ondersteuning om initiatiefnemers te helpen bij het opzetten, uitvoeren, doorontwikkelen en uitbreiden van voedselactiviteiten.

"We zijn een beweging waaraan steeds meer voedselinitiatieven, inwoners, organisaties en bedrijven actief meedoen."

We bevorderen korte voedselketens met eerlijke prijzen, stimuleren gezonde producten uit natuurinclusieve landbouw, verbeteren de biodiversiteit en belevingswaarde van stedelijke en agrarische gebieden en moedigen participatie aan. We zetten in op bewustwording van onze voedselkeuzes op het ons omringende landschap: ‘Eet je uitzicht’. Voedsel is voor ons niet alleen een bron van voeding, maar ook een bron van sociale waarde, gezondheid, recreatie en welzijn!

Onze geschiedenis

We zien steeds meer de noodzaak om onze voedselsystemen te verduurzamen en ervoor te zorgen dat ze inclusiever, veerkrachtiger, veiliger en breder gedragen worden. Het is belangrijk dat onze voedselsystemen iedereen voorzien van ecologisch, sociaal verantwoord, duurzaam en gezond voedsel. Gemeenten zijn vaak nog zoekende naar de meest effectieve aanpak hiervoor. In 2021 heeft de gemeente Nijmegen daarom een inventarisatie laten uitvoeren naar de behoeften van initiatieven die betrokken zijn bij voedselproductie, verwerking, distributie en consumptie. Er is onderzocht hoe deze voedselpraktijken hun maatschappelijke impact kunnen vergroten en hoe ze vanuit hun dagelijkse activiteiten en individuele doelen nog meer kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst van ons voedselsysteem.

Deze inventarisatie heeft geleid tot het Plan van Aanpak ‘Voedselloket Nijmegen’ (september 2022). In april 2023 is gestart met de uitvoering daarvan. Een van de doelen was om hier eetbaarnijmegen.nl aan te verbinden en verder door te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling gaat mede gepaard met de nieuwe naam ‘De Streek op Tafel’ en de hernieuwde, regionale focus op de ‘regio Rijk van Nijmegen’. De Streek op Tafel richt zich actief op de samenwerkingen tussen de verschillende gemeentes in het Rijk van Nijmegen. Op 14 april is de nieuwe website van de Streek op Tafel feestelijk gelanceerd door de Nijmeegse wethouder Cilia Daemen en de Berg en Dalse wethouder Erik Weijers.
Aanspreekpunten en coördinatie worden verzorgd door Linda Louwissen en Lynn van der Heyden.

Stichting De Streek op Tafel

Op 20 maart 2024 hebben we de stichting De Streek op Tafel in het leven geroepen. Het doel is het bevorderen van een ecologisch, economisch en sociaal duurzaam voedsellandschap in de regio Rijk van Nijmegen en omstreken. We ondersteunen en profileren het voedselnetwerk ‘De Streek op Tafel’, we vergroten de community eromheen en moedigen ieders deelname aan. We helpen met het bedenken van toekomstplannen, organiseren events en activiteiten, en bieden informatie, advies en begeleiding. Samenwerken doen we met allerlei relevante organisaties en instellingen, en we doen alles wat nodig is om onze doelen te bereiken.

Het bestuur wordt gevormd door Martin Ruivenkamp (voorzitter) en Jan-Pieter Zonnenberg (penningmeester/ algemeen bestuur).