Instructies initiatief aanmaken

Missie

De Streek op Tafel draagt bij aan een ecologisch, economisch én sociaal voedsellandschap in het Rijk van Nijmegen

Visie, waar we voor staan

 • Korte voedselketens met gezond verdienmodel
 • Natuurinclusieve landbouw;
 • Actieve participatie van inwoners en bedrijven
 • Bewustwording van voedselkeuzes op leefomgeving;
 • Voedsel als ‘drager’ van ecologische, sociale en maatschappelijke waarden

Gedeelde waarden voedselproducenten

 • Wij produceren voedsel in balans met de natuur.
 • Wij sturen op een gezond bodemleven dat onze gewassen voedt. Daarom werken we zonder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest Of zetten stappen om dit te realiseren.
 • Wij dragen bij aan verbetering van de biodiversiteit op het boerenland en binnen de bebouwde kom.
 • Wij dragen bij aan verhoging van de belevingswaarde van de stad, de dorpen en het agrarisch landschap.
 • Wij hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel
 • We streven naar een prijs die eerlijk is voor de producent, de natuur én de consument.

Gedeelde waarden voedselproducenten

Lokale natuurinclusieve producten behoren tot de kern van ons horeca/verkoopconcept

Het netwerk De Streek op Tafel

Als onderdeel van het netwerk ondersteun ik de uitingen van De Streek op Tafel, met als doel om samen steeds meer inwoners inspireren om ‘mee te doen’

Voeg jouw initiatief toe