Schoolmoestuin De Grote Lier

Om de leefbaarheid in het dorp beter, mooier en veiliger te maken, is Animo in 2014 met het project “schooltuin” gestart; immers natuur- en milieueducatie zijn belangrijke onderdelen van onze doelstelling.

Achtergrond

Door het opzetten van een permanente schooltuin waar de leerlingen van Basisschool De Grote Lier zelf kunnen tuinieren, willen we de kinderen vertrouwd maken met de teelt van nuttige planten, met gezonde voeding en duurzame voedselproductie.
Wij willen bij hen het gevoel van verbondenheid met de natuur en het besef van het belang van een schoon milieu bijbrengen.
Naast biologische kennis leren de kinderen in de schooltuin samenwerken en in deze praktijksituatie rekenen, observeren en creatief bezig zijn.