De Biesterhof

De Biesterhof is een regeneratieve burgerboerderij die gezond en biologisch voedsel verbouwt, de bodem en biodiversiteit verbetert en een gemeenschap opbouwt. Wij ontwikkelen natuurinclusieve landbouw, voor en door de gemeenschap.

Achtergrond

De Biesterhof is een regeneratieve burgerboerderij die sinds 2022 op 25 hectare landbouwgrond gezond en biologisch voedsel verbouwt, de bodem en biodiversiteit verbetert en een gemeenschap opbouwt. Wij zijn jonge boeren op zoek naar oplossingen voor een duurzaam voedselsysteem. Wij ontwikkelen natuurinclusieve landbouw, voor en door de gemeenschap.

Het perceel de Biesterhof is eigendom van Land van Ons, de burgercoöperatie die werkt aan herstel van landschap en biodiversiteit. Zij verpachten grond aan boeren die natuurvriendelijk willen werken. Vrijwilligers van Land van Ons steunen pachters bij de uitvoering van hun plannen.

Producten en diensten

De Biesterhof biedt plaats aan een tuinderij, akkerbouw met fruit- en notenbomen, twee voedselbossen en plekken waar de natuur haar gang kan gaan. Op deze boerderij creëren we een divers, regeneratief en weerbaar landbouwsysteem.