Schoolmoestuin De Klokkenberg

De Alliantie Schooltuinen zet zich in om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente, fruit en bloemen. In de schooltuin komen kinderen samen met de natuur tot bloei.

Achtergrond

Schooltuinieren legt de basis voor een gezonde smaak, een duurzame toekomst en laat kinderen hun natuurtalent ontwikkelen.

Kinderen weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die 15 keer wekelijks in hun eigen tuintje groentegewassen zaaien, verzorgen en oogsten, eerder groenten proeven en meer groenten lusten dan kinderen die dat niet doen. Daarom is het van belang dat elk kind in hun lagere schooltijd ongeveer 3 maanden een eigen schooltuin heeft of met een groepje van 2 kinderen.

In 2010 zijn we begonnen met het opzetten van een schooltuincomplex zoals schooltuin De Wielewaal aan het begin van de Ooijpolder en schooltuin Het Hatertshofje op het terrein van Yuverta vmbo. Wat uniek is in Nijmegen is dat we er inmiddels niet alleen schooltuinen op het schoolterrein liggen maar ook op veel verschillende locaties.

Op schoolterreinen is vaak gebrek aan ruimte en dan is zoeken naar win-win situaties in de buurt heel effectief gebleken: bij een kerk (de Lourdeskerk aan de Hatertseweg), bij een verzorgingshuis (De Vlechting in Zwanenveld), bij een kinderboerderij (de Goffert) en op het dak (bs Kleurrijk en bs de Uitdaging).